Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

  • Taraclia
  • 0294 22 22 22

In celelalte cazuri, la efectuarea calculelor consumului de gaze naturale, conform sistemului pausal se utilizeaza perioada de la data ultimului control al echipamentului de masurare sau perioada de la data comiterii incalcarii, dar nu mai mare de un an. In calcul se ia in consideratie numarul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de aparate de utilizare, indicate in Anexa nr.4 al Regulamentului pentru furnizarea si utilizarea gazelor naturale.

Termenele de achitare sunt indicate in facturile lunare de plata. Achitarea se efectueaza la oficiile postale si filialele bancilor comerciale. In cazuri cind nu ati reusit sa achitati factura de plata in termeni mentionati mai sus, pentru evitarea cazurilor de deconectare a instalatiilor de la reteaua de gaze, este necesar sa va adresati, de urgenta, la oficiile intreprinderii de furnizare, impreuna cu factura de plata cu termenul de achitare expirat, unde va fi aplicata stampila speciala pe factura de plata mentionata ori inminarea unei noi facturi de plata, care va permite achitarea la oficiile postale si filialele bancilor comerciale.

Facturarea consumului de gaze naturale in blocuri locative dotate cu echipamente de masurare colective se efectueaza prin calcul: din volumul de gaze naturale indicat de echipamentul de masurare colectiv se scade volumul de gaze calculat conform indicilor contoarelor individuale, iar volumul obtinut se repartizeaza pe locurile de consum nedotate cu contoare individuale in functie de numarul de persoane domiciliate la locul de consum si aparatele de utilizare racordate.

 
Facturarea consumului de gaze naturale in blocuri locative nedotate cu echipamente de masurare colective se efectueaza prin calcul in dependenta de:

- existenta aragazului si livrarea apei calde centralizate — 10,0m3/1 pers/1 luna;

- existenta aragazului si incalzitorului de apa pe gaz, in lipsa apei calde centralizate — 38,0m3/1 pers/1 luna;

- existenta aragazului, in lipsa apei calde centralizate si a incalzitorului de apa pe gaz — 20,0m3/1 pers/1 luna. Facturarea consumului de gaze naturale in casele particulare nedotate cu echipamente de masurare se efectueaza prin calcul: pentru 1 m? a suprafetei supuse incalzirii – 10 m3/lunar.

Montarea instalatiei de utilizare a solicitantului/consumatorului si lucrarile necesare pot fi executate atit de unitatea de distributie, cit si de alte persoane titulari de licenta respectiva, la alegerea solicitantului. Executorul lucrarilor de montare este obligat sa confirme in scris schema, calitatea si securitatea lucrarilor executate.

 

Racordarea instalatiei de utilizare a solicitantului la reteaua de gaze naturale se efectueaza numai de catre unitate de distributie/transportarea, care poarta toata responsabilitatea pentru executarea acestor lucrari conform legislatiei.

 

Racordarea se efectueaza in prezenta solicitantului dupa ce au fost indeplinite conditiile indicate in avizul de racordare, instalatia de utilizare fiind receptionata in exploatare.

 

Racordarea instalatiei de utilizare a solicitantului la reteaua de gaze naturale se efectueaza in termen de cel mai mult 4 zile lucratoare din ziua semnarii de catre solicitant a contractului de furnizare a gazelor naturale si efectuarii platii pentru racordare.

Conform Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, furnizorul este în drept să deconecteze de la reţeaua de gaze naturale instalaţia de utilizare a consumatorului casnic în cazul:

 

  1. înaintării prescripţiei de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase;
  2. neachitării plăţilor pentru gazele naturale utilizate la locul de consum în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de plată a facturii, prezentată consumatorului cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
  3. refuzului consumatorului, documentat prin actul întocmit de către personalul furnizorului/unităţii de distribuţie, de a permite accesul personalului furnizorului/ unităţii de distribuţie pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, repararea sau înlocuirea utilajului unităţii de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului;
  4. încălcării clauzelor contractuale de către consumator, care au condus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze naturale, iar consumatorul nu achită factura în decurs de 10 zile calendaristice din data limită de plată a facturii;
  5. în care contractul de furnizare a gazelor naturale este pe numele altei persoane fizice, iar proprietarul imobilului refuză să încheie contract de furnizare a gazelor naturale;
  6. consumul fără evidenţa gazelor naturale pe o perioada de timp ce depăşeşte o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului;
  7. expirării termenului contractului de furnizare a gazelor naturale, dacă consumatorul nu solicită prelungirea lui;
  8. la cererea consumatorului în termen de 7 zile calendaristice, de la data înregistrării cererii, în scris, depuse de către consumator.

 

Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic se efectuează doar în zilele lucrătoare. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic în conformitate cu punctele b), c), d), e), f), g) se efectuează numai cu avizarea consumatorului.

 

Avizarea consumatorului casnic conform punctelor b) şi d) se efectuează prin intermediul facturii de plată a gazelor naturale. În celelalte cazuri avizarea se efectuează prin intermediul avizului de deconectare expediat sau înmînat consumatorului casnic cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.

Depistarea incalcarii conditiilor contractuale de catre consumator, care au condus la neinregistrarea sau la inregistrarea incompleta a volumului de gaze naturale consumat se considera volumul de gaze nesanctionat.

 

Incalcare se considera conectarea neautorizata a aparatelor sau a instalatiei de utilizare la reteaua de gaze naturale prin evitarea echipamentului de masurare, dar si deteriorarea echipamentului de masurare si a sigiliilor.

 

In cazul interventiei vizibile in functionarea echipamentului de masurare este defectul sau lipsa sticlei la contor, defectarea corpului contorului, deteriorarea sau interventia asupra sigiliului, ruperea cordonului sigiliului sau restabilirea lui dupa ce a fost rupt, lipsa sigiliului. In celelalte cazuri este conectarea neautorizata a aparatelor sau a instalatiei de utilizare la reteaua de gaze naturale sau consum prin evitarea echipamentului de masurare, contrafacerea sigiliului si altele.

 

In cazul depistarii incalcarii, personalul furnizorului intocmeste actul de depistare a incalcarii clauzelor contractuale in 2 exemplare — cate un exemplar pentru fiecare parte. In cazul in care, consumatorul sau reprezentantul acestuia refuza sa semneze actul de depistare a incalcarii clauzelor contractuale, personalul furnizorului indica in act faptul si motivele refuzului. In cazul in care se presupune, ca echipamentul de masurare in cauza sau sigiliile lui nu sunt integre se intocmeste actul de demontare in 2 exemplare in care se fixeaza cauzele demontarii contorului.

 

Furnizorul este in drept sa deconecteze instalatia de utilizare de la reteaua de gaze in cazul incalcarii clauzelor contractuale de catre consumator, care au condus la neinregistrarea sau inregistrarea incompleta a consumului de gaze naturale.

 

In cazul, cand s-a constatat documentar incalcarea clauzelor contractuale consumatorul este obligat sa compenseze prejudiciul material adus in rezultatul incalcarii. Furnizorul calculeaza consumul de gaze naturale conform sistemului pausal, tinand cont de volumul facturat si achitat de catre consumator pentru perioada recalcularii.

 

In cazul interventiei vizibile, la calcularea consumului de gaze naturale, conform sistemului pausal, se va lua in consideratie perioada de timp de la data ultimei citiri a indicatiilor echipamentului de masurare (controlului vizual al echipamentului de masurare), dar nu mai mult de 3 luni, in cazul lipsei accesului la citirea indicatiilor echipamentului de masurare.