Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Taraclia
 • 0294 22 22 22

 Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova

 1.  LEGE Nr. 108 din 27-05-2016 cu privire la gazele naturale

 2. LEGE Nr. 174 din 21-09-2017 cu privire la energetică

 3. LEGE Nr. 105 din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor

 4. LEGE Nr. 721 din 02-02-1996 privind calitatea în construcţii

 5. LEGE Nr. 186 din 10-07-2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

 6. LEGE Nr. 154 din 05-07-2007 privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural

 

Hotărîrile Guvernului Republici Moldova

 1.  HOTĂRÎRE Nr. 191 din 19-02-2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă
 2. HOTĂRÎRE Nr. 715 din 16-06-2008 cu privire la măsurile de accelerare a procesului de gazificare internă a localităţilor
 3. HOTĂRÎRE Nr. 1226 din 19-09-2002 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a lucrărilor de proiectare, montare şi recepţie a sistemelor de aprovizionare cu gaze
 4. HOTĂRÎRE Nr. 552 din 12-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural
 5. HOTĂRÎRE Nr. 23 din 16-01-1996 Cu privire la contorizarea gazelor consumate de populaţie, instituţii publice şi agenţi economici
 6. HOTĂRÎRE Nr. 267 din 12-03-2003 cu privire la optimizarea procedurii de instalare a cazanelor cu gaze în apartamente, case de locuit individuale şi la obiectele de menire socială
 7. HOTĂRÎRE Nr. 1255 din 19-11-2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind acordarea compensaţiei unice pentru conectarea la conducta de gaze naturale a unor categorii de populaţie din mediul rural
 8. HOTĂRÎRE Nr. 1643 din 19-12-2002 cu privire la aprobarea Programului naţional de gazificare a Republicii Moldova
 9. HOTĂRÎRE Nr. 1104 din 14-11-2018 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale

Hotărîrile Consiliului Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare in Enregetică (ANRE)

 1. HOTĂRÎRE Nr. 112 din 19-04-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale
 2. HOTĂRÎRE Nr. 420 din 22-11-2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale
 3. HOTĂRÎRE Nr. 422 din 22-11-2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale
 4. HOTĂRÎRE Nr. 534 din 27-12-2019 privind aprobarea Regulilor pieței gazelor naturale
 5. HOTĂRÎRE Nr. 171 din 04-01-2005 cu privire la procedura verificării reglementare a contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici
 6. HOTĂRÎRE Nr. 385 din 12-08-2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale.
 7. HOTĂRÎRE Nr. 293 din 08-07-2008 cu privire la instalarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale
 8. HOTĂRÎRE Nr. 88 din 16-03-2018 privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale
 9. HOTĂRÎRE Nr. 294 din 15-07-2008 cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potenţialilor consumatori la reţeaua de gaze naturale
 10. HOTĂRÎRE Nr. 398 din 31-12-2010 cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al consumurilor tehnologice şi al pierderilor tehnice de gaze naturale în reţelele de distribuţie
 11. HOTĂRÎRE Nr. 678 din 22-08-2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare şi aplicarea tarifelor reglementate la gazele naturale
 12. HOTĂRÎRE Nr. 271 din 28-09-2018 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare şi de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciile auxiliare prestate de către operatorii de sistem din sectorul gazelor naturale
 13. HOTĂRÎRE Nr. 421 din 22-11-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor
 14. HOTĂRÎRE Nr. 138 din 05-04-2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind dezvoltarea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale