Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

 • Taraclia
 • 0294 22 22 22

În conformitate cu Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile titulare de licenţe pentru distribuţia de gaze naturale (Hotarîrea ANRE Nr. 316  din  24.12.2008) întreprinderile sistemului SA „Moldovagaz” prestează consumătorilor următoarele servicii suplimentare:

 

 

La preţuri fixe:

 • racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de gaze naturale;
 • reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de gaze naturale, care a fost deconectată pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale;
 • deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului de la reţeaua de gaze, la solicitarea acestuia;
 • deservirea primară şi repetată a locurilor de săpături în raza amplasării conductelor de gaze;
 • coordonarea proiectelor de construcţie a obiectelor (clădiri, edificii şi reţele inginereşti) în apropierea reţelelor de gaze naturale existente;
 • sigilarea şi desigilarea echipamentului de măsurare la solicitarea consumatorului;
 • eliberarea copiilor documentelor tehnice din arhivă la solicitarea consumatorului;
 • demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză şi remontarea acestuia, la solicitarea consumatorului casnic, în caz dacă se constată că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice.

 

 

La preţuri limitate:

 • racordarea aparatelor de utilizare a gazelor naturale la solicitarea consumatorului;
 • modificarea instalaţiei de utilizare la solicitarea consumatorului;
 • deservirea tehnică şi repararea aparatelor de utilizare a gazelor (aragazuri, încălzitoare de apă, aparate de încălzire şi alte aparate de utilizare a gazelor);
 • examinarea stării tehnice a conductelor de gaze subterane la solicitarea proprietarului acestora;
 • repararea echipamentului de măsurare a gazelor naturale la consumatorul casnic, în cazul în care deteriorarea acestuia s-a petrecut din vina consumatorului.

 

 
 

 

Informaţia suplimentară despre serviciile prestate de către întreprinderile noastre şi preţuri, se afla pe saiturile oficiale ale acestor întreprinderi